• Identificarea ideilor principale după lectura globală a unui text pe diferite teme
  • Înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral și scris
  • Construirea unor argumentări și contraargumetări corecte
  • Participarea la diferite situaţii de comunicare/dezbatere
  • Adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse

Cursurile de debate introduse în Şcoala Metropolitană A.R.C, după o programă proprie, adaptată la vârsta şi interesele elevilor , dar şi  Clubul de debate în limba engleză, organizat în colaborare cu instructorii Asociaţiei Române de Dezbateri Oratorie şi Retorică, creeză abilităţi  academice, dar şi atitudini  sociale constructive necesare unui cetățean implicat în comunitate şi unui lider autentic: inteligență, viziune, empatie, eficiență în decizii. 

Copiii sunt  deschişi, curioşi, dornici de a afla şi de a înţelege. Se antrenează uşor în discuţii, doresc să îşi exprime opiniile şi să îşi apere punctele de vedere. Abordarea transdisciplinară le permite să valorifice creativ cunoştinţele de la celelalte discipline de studiu.  Formularea accesibilă a unor teme perene de meditaţie, plecând de la experienţele lor personale - ce este important în viaţă, care sunt valorile de bază, cum să reuşeşti în viaţa, ce este fericirea, ce este dreptatea, libertatea, ce rol are fiecare în societate -  constituie punctul de plecare pentru discuţiile din clasă şi le dezvoltă  capacitatea de a căuta răspunsuri la întrebările sau problemele care se nasc mereu în mintea lor, de a-si exprima opiniile personale, îi face din ce în ce mai  încrezători în forţele proprii şi din ce în ce mai responsabili.

Vizionarea şi  analiza unor concursuri de debate organizate în România de ARDOR sau a unor competiţii de debate sau de discurs public din alte ţări îi inspiră şi îi motivează.

Într-o lume în care informația falsă și ideile neîntemeiate sunt abundente, dezbaterile creează o protectie faţă de manipulare,  comoditate în gândire, prejudecăţi, intoleranţă, lipsă de responsabilitate.

Într-un program de dezbateri, elevii îşi dezvoltă gândirea critică, flexibilă, argumentarea solidă și capacitatea de a vorbi convingător în public, de a respecta opiniile altora, de a recunoaste o opinie mai bine fundamentată decât cea personală, de a decide raţional pentru alternativa cea mai bună.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!