România este o ţară multiculturală, în care întâlnim tradiţii şi obiceiuri diferite. În acelaşi timp, într-o epocă a globalizării şi a comunicării fără granite, este esenţial ca educaţia timpurie să ofere copiilor oportunitatea de a aprecia diversitatea şi bogăţia culturilor lumii. Cursul de multiculturalism pentru clasele primare din şcoala noastră foloseşte toate modurile fundamentale de învăţare, vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Îi invăţăm pe copii că oamenii sunt diverşi , popoarele lumii au creat lucruri minunate, care merită să fie  cunoscute şi apreciate.  Folosind exemple din arta plastică, muzică, tradiţii, literatură, limbă, istorie, geografie ,  metode de învăţare  learning by doing, resursele  video selectate de pe internet în acord cu vârsta şi tema aleasă, care îi introduc pe copii în atmosfera unor alte culturi şi moduri de viaţă, jocurile,  cursul de multiculturalism creează abilităţi practice , dezvoltă o gândire dechisă, atitudini în acord cu o lume a conexiunilor globale. Perspectiva interdisciplinară a cursului, ca şi  frumuseţea materialului auxiliar “Jocul diversităţii”, create  in Scoala A.R.C., fac din orele micuţilor o adevarată bucurie ! Prof. Ileana Cernat, autoarea cursului.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!