1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social.
  2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice.
  3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic active.
  4. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
  5. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice.
  6. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice.
  7. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare.
Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!