Calitatea in Scoala

În Școala Metropolitană ARC – asigurarea calitatii este principala preocupare a noastra, prevazută în VIZIUNEA școlii ca instrument important in atingerea țintelor strategice pentru perioada 2013 – 2020.

Calitatea in școală se realizează si se garantează prin intermediul a doua foruri de specialitate principale:

1. Agenția Romana de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.)

2. Consiliul pentru Evaluare si Asigurare a Calității (C.E.A.C.)

Pe plan național Școala Metropolitană ARC este acreditată și evaluată instituțional periodic de către Agenția Romana de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.). ARACIP este o instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației, a cărei misiune este asigurarea calității educației. Misiunea ARACIP cuprinde evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație, precum și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Consiliul pentru Evaluare si Asigurare a Calității (C.E.A.C.) este o comisie formată la nivelul școlii având în componență reprezentanți ai corpului profesoral, ai părinților precum și reprezentanți ai consiliului local. Principala sarcină a consiliului este de a asigura, prin întâlniri și revizii periodice, aplicarea și finalizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a instituției, în conformitate cu standardele de referință, indicatorii de performanță, precum și cu metodologia de asigurare a calității ale Ministerul Educației pentru școlile acreditate.

Cresterea calitatii managementului educational

Aceasta componenta a calitatii in scoala noastra tinteste personalul de conducere si membrii consiliului de administratie si are ca obiective:

1. Dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de evaluare externa a calitatii.

2. Formarea si perfectionarea personalului implicat in evaluarea externa si asigurarea calitatii.

3. Dezvoltarea culturii calitatii prin rapoarte si studii comparative la nivelul sistemului de invatamant.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!