Competențe cheie in școala ARC

Convingerile și valorile școlii ARC se regăsesc în abordarea învățării axată pe responsabilizarea elevilor pentru propria învățare prin dezvoltarea competențelor cheie prevăzute de legislația UE.

Astfel, elevii sunt implicați în procesul de predare-învățare și susținuți să conștientizeze contribuția fiecăruia privind îmbunătățirea învățării.

Elevii își dezvoltă capacitatea de exprimare atât în limba maternă, cât și în limbile străine – engleză și germană, fiind încurajați să-și exprime propriile opinii, să justifice, să analizeze și să interpreteze ideile proprii sau ale celorlalți, reușind să decodeze mesajele receptate, dar totodată să se facă înțeleși în fața unui auditoriu.

Matematica și științele sunt domenii pe care se pune un accent deosebit. De aceea, dezvoltarea capacităților de explorare/ investigare, aplicarea matematicii în contexte variate prin înțelegerea legăturii dintre matematică-viață-alte discipline sau domenii ale științei sunt direcții spre care dorim să le îndreptăm pașii elevilor noștri.

Copiii ARC sunt pricepuți și încrezători în forțele proprii. Au curajul să exploreze, să găsească singuri răspunsuri și soluții, fiind susținuți prin integrarea tehnologiei informației în procesul educațional.

În Școala ARC copiii învață să învețe prin identificarea momentelor de învățare, prin aplicarea raționamentelor, prin alegerea unor strategii de gândire și prin căutarea unor noi modalități de a acționa, dovedind spirit de inițiativă și antreprenoriat. Printr-o diversitate de activități interesante, elevii vor înțelege mai bine legătura dintre ceea ce învață ei la școală și integrarea lor cu succes la mecanismul economiei de piață. Învață despre concepte și aptitudini economice și de afaceri, despre rolurile pe care le au, comunitatea în care aceste roluri sunt jucate și atitudinile și aptitudinile necesare pentru o bună integrare în sistemul liberei inițiative.

O altă preocupare a noastră este aceea de a forma competențe necesare dezvoltării unor comportamente relaționale privind activitatea grupurilor din care elevii fac parte, manifestarea unor atitudini favorabile organizării personale pentru învățare și luării deciziilor. Prin implicarea în evenimentele comunității locale și internaționale sunt valorificate competențe de conștientizare și manifestare culturală.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!