Înscrierea în clasa pregatitoare

Înscrierea elevilor la ARC pentru clasa pregatitoare constă in următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail (care să conţină datele de contact ale părinţilor şi numele, data naşterii elevului) sau telefonic;
 • serviciul secretariat al ARC va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;
 • interviu cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii;
Înscrierea în clasele I – VII

Înscrierea elevilor la ARC în clasele I – VII constă în următoarele etape:

 • transmiterea unui e-mail, care să conţină datele de contact ale părinţilor (nr.de telefon si e-mail) şi numele si prenumele elevului sau telefonic;
 • serviciul secretariat al ARC va lua legătura cu dvs in vederea stabilirii unui interviu;
 • interviu care are loc la sediul ARC cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii;
 • testare care are loc în aceeași zi cu interviul la limba engleză, limba si literatura română şi matematică;
În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la ARC pe baza unui dosar care cuprinde
 • formularul de înscriere elaborat de şcoală;
 • acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • Acord Financiar (se semnează anual)
 • Copia legalizata a certificatului de naştere al copilului;
 • copie actului de identitate al unuia dintre parinti;
 • cererea de transfer;
 • foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior;
 • fişa medicala/ carnet de vaccinari (copie);
 • 4 fotografii recente ale copilului (tip pașaport).
 • alte documente solicitate de ARC, în funcţie de situaţie;
 • În prima zi de școală (14 septembrie 2015), la secretariatul instituției se vor depune și următoarele documente medicale : exudat faringian, aviz coproparazitologic, aviz epidemiologic (cu mențiunea : « clinic sănătos-poate intra în colectivitate »).
 • Pentru copiii care au frecventat grădinița, la documentele menționate anterior se va atașa și fișa de caracterizare psiho-pedagogică (nu mai târziu de 14 eptembrie).
Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!