Limba romana:

  1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
  2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
  3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
  4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Limbi moderne:

  1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
  2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
  3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală

4.Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

Invatam sa comunicam in limbi de circulatie mondiala si ne formam o gandire flexibila:

There are various different methods which are used to teach a second language. One such method is the immersion method of teaching, by which students are taught a second language exclusively through the medium of the second language.The central characteristic of immersion is the teaching of language content and culture in combination, without the use of the student's first language, and even though we cannot speak of full immersion program, at the ARC Metropolitan School, primary school students are fully immersed for a total of 9 hours of English per week with the help, skills and teaching expertise of native English speaking teachers. 

 

Limba germană sau limba lui Goethe și  Einstein este un must-have al societății contemporane. Germana  una dintre cele mai răspândite limbi din Uniunea Europeană, este extrem de utilă pentru a avea o carieră sau un business de succes.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!