De ce ARC?

Oferim un mediu de invatare diversificat, adaptat cerintelor unei scoli moderne: excursii exploratorii si vizite la organizatii civice, asociatii culturale, institutii publice si companii cu sprijinul carora extindem invatarea dincolo de sala de clasa. Oferim experiente de invatare intr-un spatiu dedicat, in aer liber. Spatiile de joaca, relaxare, lectura sunt amenajate atat in interior, cat si in aer liber. Profesorii organizeaza activitati de invatare in echipa, genereaza proiecte stimulative care antreneaza gandirea creativa. Cursurile optionale, cluburile, scoala de vara ilustreaza orientarea scolii catre o educatie centrata pe elev, pe nevoile, interesele si potentialul fiecarui copil. Activitatile distractive pentru copii si parinti sustin o comunitate scolara puternica.

ARC este scoala cu elevi olimpici la matematica, la limba romana ,la informatica si la biologie.

ARC este recunoscută ca fiind Centru de Examinare ”TRINITY” și Centru de Pregătire” CAMBRIDGE”, Centru de testare ECDL.

ARC este școală afiliată UNESCO .

Calitatea in Scoala

În Școala Metropolitană ARC – asigurarea calitatii este principala preocupare a noastra, prevazută în VIZIUNEA școlii ca instrument important in atingerea țintelor strategice pentru perioada 2013 – 2020.

Calitatea in școală se realizează si se garantează prin intermediul a doua foruri de specialitate principale:

1. Agenția Romana de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.)

2. Consiliul pentru Evaluare si Asigurare a Calității (C.E.A.C.)

Pe plan național Școala Metropolitană ARC este acreditată și evaluată instituțional periodic de către Agenția Romana de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.). ARACIP este o instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației, a cărei misiune este asigurarea calității educației. Misiunea ARACIP cuprinde evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație, precum și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Consiliul pentru Evaluare si Asigurare a Calității (C.E.A.C.) este o comisie formată la nivelul școlii având în componență reprezentanți ai corpului profesoral, ai părinților precum și reprezentanți ai consiliului local. Principala sarcină a consiliului este de a asigura, prin întâlniri și revizii periodice, aplicarea și finalizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a instituției, în conformitate cu standardele de referință, indicatorii de performanță, precum și cu metodologia de asigurare a calității ale Ministerul Educației pentru școlile acreditate.

Cresterea calitatii managementului educational

Aceasta componenta a calitatii in scoala noastra tinteste personalul de conducere si membrii consiliului de administratie si are ca obiective:

1. Dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de evaluare externa a calitatii.

2. Formarea si perfectionarea personalului implicat in evaluarea externa si asigurarea calitatii.

3. Dezvoltarea culturii calitatii prin rapoarte si studii comparative la nivelul sistemului de invatamant.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!