Educatie Timpurie - Gradinita Prikindel

Cresa - Gradinita - After

Gradinita PriKindel (PK) este o institutie privata de invatamant prescolar, cu deschidere internationala, unde se joaca si invata copii cu varsta cuprinsa intre 12 luni si 6 ani, indiferent de nationalitate, sex sau religie, ce doresc sa urmeze un traseu educational bilingv (romana-engleza).

Gradinita Prikindel deruleaza procesul didactic respectand Curriculumul pentru invatamantul prescolar (care imbina ideile pedagogiei traditionale cu ideile pedagogiilor alternative), preluand principiile esentiale ale invatamantului britanic. Cadrele didactice aplica metoda proiectelor tematice, in contextul unei invatari centrate pe copil si isi proiecteaza activitati integrate variate.

After School PK a fost creat din dorinta de a veni in sprijinul parintilor şi de a ajuta in mod real copilul, profesionalismul şi responsabilitatea fiind principii de baza ale activitatii noastre.

Personalul didactic (institutori şi profesori), cu inalta calificare şi experienta in lucrul cu copiii de varsta şcolara mica, indruma efectuarea temelor zilnice, stimuleaza, prin metode adecvate fiecarui copil, nevoia activa de cunoaştere a acestuia, observa evolutia comportamentului individual al copilului la activitatile zilnice şi transmite parintilor informatii in scopul asigurarii unei comunicari şi cu invatatorul de la şcoala.

Scoala Gimnaziala Metropolitana ARC

Invatamant Primar si Gimnazial

Şcoala Gimnaziala Metropolitana ARC este o institutie de invatamant privata acreditata (conform ordinului de ministru nr. 3653 din 29.04.2013) , infiintata in anul 2008 a carei finantare a fost sustinuta de Fundatia Romanian Business School. Desfaşoara activitati didactice pentru nivelul de invatamant primar şi gimnazial, destinata copiilor care doresc sa urmeze un traseu educational şi in limba engleza/limba germana, tinta noastra fiind obtinerea diplomei internationale de Bacalaureat.

Curriculum

CURRICULUM ROMANESC Abordarea modernă a disciplinelor din curriculum-ul naţional, elaborate de MECTS crează curriculum ARC astfel:

 • Echilibrat – asigură echilibrul între diferitele domenii de studiu, ceea ce duce la dezvoltarea armonioasă a elevilor
 • Accesibil – disciplinele sunt predate la un nivel adecvat vârstei şi abilităţilor elevilor
 • Diferenţiat – învăţarea eficientă prin folosirea unor metode şi strategii de predare variate, în funcţie de multiple stiluri de învăţare a elevilor
 • Coerent – procesul de învăţare se bazează pe continuitate, pe calitate si pe aplicabilitatea practică a informaţiilor.
 • Extins – educaţie multiplă prin gama variată de discipline oferite care susţin dezvoltarea multilaterală a elevilor în plan intelectual, fizic şi emoţional.

ELEMENTE SI CURRICULUM BRITANIC Ca si practici curriculare si de viata scolara, preluate din scoliile britanice, elevii ARC beneficiaza de metode eficiente de predare-invatare-evaluare:

 • invatarea bazata pe proiect – la anumite discipline elevii lucreaza frecvent proiecte individuale si de grup.
 • invatarea centrata pe elev – fiecarui elev i se asigura suportul pentru a-si insusi notiunile in ritm propriu in functie de varsta si de aptitudini.
 • portofoliul elevului – lucrarile, fisele de lucru, testele sumative, diplomele obtinute la diferite concursuri si alte lucrari, inclusiv proiectele fac parte din portofoliul de progres al elevilor care este prezentat parintilor la finalul semestrului.
 • Rapoartele de evaluare – intocmite de profesorii clasei se trimit parintilor la final de semestru.
 • Assembly – întâlnire o dată pe lună cu elevii si profesorii şcolii, unde se fac afirmări, anunţuri, evidenţieri şi se discută diferite teme ce sunt propuse ca o extensie a conţinuturilor curriculare sau evenimente corelate.
 • Limba engleză se studiază in regim intensiv, 8h/ săptămână pentru ciclul primar si 6 h/ săptămână pentru ciclul gimnazial
 • Newsletter – saptamanal de informare parinti
 • Panouri de afisaj – Sunt panouri unde se expun lucrarile si proiectele elevilor
 • Cercuri si cluburi – sunt cursuri extracurriculare oferite de scoala in sprijinul elevilor care vor sa aprofundeze cunostintele predate la scoala dar mai ales sa descopere noi domenii de activitate si sa-si exploreze astfel propriile diimensiuni si inclinatii artistice, stiintifice, sportive si creatoare.

COMPETENŢE CHEIE în educaţie stabilite la nivelul Uniunii Europene şi pe care curriculumul ARC se bazează:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică
Structura unei zile de școală

PROGRAMUL ZILNIC AL ŞCOLII METROPOLITANE ARC

8.00-8.30 Sosirea copiilor la şcoală si servirea micului dejun (clasele I-IV)
8.30-12.20 Cursuri conform planului cadru aprobat prin ordin de ministru si activităţi curriculare complementare din oferta educaţională a şcolii (clasele I-IV)
9.00-9.30 Sosirea copiilor la şcoală si servirea micului dejun (clasa Pregătitoare)
9.30-12.20 Cursuri conform planului cadru aprobat prin ordin de ministru si activităţi curriculare complementare din oferta educaţională a şcolii (clasele I-IV)
10.20-10.30 Gustarea de fructe
12.20-13.10 Servirea prânzului; activităţi recreative
13.10-16.00* Cursuri conform planului cadru aprobat prin ordin de ministru si activităţi curriculare complementare din oferta educaţională a şcolii
16.00-16.15 Gustarea de dupa masa
16.15-17:30 Activități optionale la alegerea parintilor
17.30 Plecarea copiilor

*In progamul de vineri, scoala se termina la ora 15:10.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!