Taxe de școlarizare

Taxa de admitere – 100 EURO

 • Presupune evaluarea aptitudinilor de școlaritate ale copilului
 • Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

Taxa de înscriere - 100 EURO

 • Se plătește o dată pe an școlar (în momentul înscrierii)
 • Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

Taxa anuală de școlarizare, în funcție de tipul de program :

Tip de program    Durata programului    Cost anual (euro) 
Ciclul primar 8.00 – 17.30 7155
Ciclul gimnazial 8.00 – 16.00 7550

Taxele de școlarizare acoperă:

 • Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculumului școlar;
 • Activitățile opționale (din cadrul activităților curriculare obligatorii și complementare);
 • Control medical periodic;
 • Activități de consiliere școlară și logopedie;
 • Acces la resursele educaționale achiziționate din țară și din străinătate;
 • Corespondența cu părinții;
 • Micul dejun, dejun și două gustări (în funcție de tipul de program);
 • Sprijin de specialitate pentru activități de efectuare a temelor / activități de aprofundare / dezvoltare / performanță pe domenii de învățare;
 • Resursele umane implicate în activitatea didactică și administrativă;
 • Dotări, amenajări, întreținere, utilități.

Notă: Din taxele de școlarizare nu se scad vacanțele, pauzele intrasemestriale, zilele libere conform legii și nici absențele copiilor. Taxele nu acoperă costul uniformei școlare, activitățile extrașcolare, participarea la cluburile opționale, materialele auxiliare utilizate la clasă, rechizite școlare, transportul copiilor.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!