ȚINTE STRATEGICE

Diversificarea ofertei educationale a scolii, pentru ciclul primar si secundar inferior, in functie de tendintele educatiei la nivel european, pentru asigurarea profilului european al absolventului scolii noastre;

Cresterea performanțelor școlare ale elevilor (din ciclul primar si gimnazial) in vederea sporirii increderii beneficiarilor indirecti in calitatea procesului educational oferit de Scoala ARC;

Perfectionarea graduală a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, de grup - asigurarea calităţii activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic prin monitorizarea atentă a impactului programelor de formare la nivelul grupelor/claselor şi al instituţiei;

Dezvoltarea scolii prin proiecte in parteneriat - cooperare cu instituţiile cheie şi cu ceilalţi exponenţi ai comunităţii interesaţi în educaţie, in scopul obtinerii unei educatii pluridisciplinare de calitate;

Promovarea imaginii institutiei scolare in contextul climatului concurential actual dat de procesul de descentralizare, autonomie institutionala si cresterea numarului institutiilor de invatamant privat.

Ne propunem ca prioritati

Să dezvoltăm și să consolidăm ciclul gimnazial;

Să implementăm la nivelul tuturor acțiunilor educaționale o abordare nouă bazată pe formarea competențelor de bază (Key Competences for Lifelong Learning);

Să atragem și să menținem cei mai buni profesori pentru elevi;

Să continuăm afirmarea elevilor cu succes în evaluările naționale și internaționale precum și în activitați sportive;

Să devenim opțiunea numărul unu pentru părinți în alegerea școlii pentru copilul lor;

Să ne facem cunoscuți pe plan local și internațional prin parteneriate cât mai variate ca domenii și abordări;

Să menținem și să dezvoltăm campusul în funcție de nevoile elevilor.

Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!