Skip to content Skip to footer

Începând din Ianuarie 2023, Școala Gimnazială Metropolitană ARC începe înscrierile și reînscrierile pentru anul școlar 2023-2024. Vă așteptam, cu entuziasm, să vă alăturați echipei noastre în aventura cunoașterii și experimentării!

Pentru admiterea şi înscrierea la Şcoala ARC este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • Vizitarea şcolii în scopul familiarizării cu oferta educaţională a instituţiei şi completarea formularului de exprimare a intenţiei de înscriere la ARC (prin care dorim să identificăm motivele pentru care intenţionaţi să alegeţi şcoala noastră);
 • Discuţie cu directorul şcolii la care participă părinţii şi copilul;
 • Evaluarea aptitudinilor de şcolaritate ale copilului, realizată de consilierul nostru şcolar;
 • Comunicarea deciziei de admitere.

În cazul în care decizia de admitere este favorabilă, la secretariatul instituţiei se va depune un dosar ce va conţine următoarele documente necesare înscrierii:

 • Formular de înscriere;
 • Acord – cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • Contract de şcolarizare;
 • Certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);
 • BI/CI/Paşaport pentru ambii părinţi/tutore legal (fotocopii);
 • Carnet de vaccinări (copie);
 • 4 fotografii recente ale copilului (tip paşaport);

Pentru copiii care au frecventat grădinița, la documentele menţionate anterior se va ataşa fişa de caracterizare psiho-pedagogică.

Descarcă cererea de preînscriere

Taxa de școlarizare

Taxa de admitere – 100 EURO

 •  Presupune evaluarea aptitudinilor de școlaritate ale copilului
 •  Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

 

Taxa de înscriere – 100 EURO

 •  Se plătește o dată pe an școlar (în momentul înscrierii)
 •  Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

 

Taxa anuală de școlarizare, în funcție de tipul de program :

Tip de program   Durata programului   Cost anual (euro) 
Ciclul primar8.00 – 17.307655
Ciclul gimnazial8.00 – 16.008055

 

Taxele de școlarizare acoperă:

 •  Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculumului școlar;
 •  Activitățile opționale (din cadrul activităților curriculare obligatorii și complementare);
 •  Control medical periodic;
 •  Activități de consiliere școlară și logopedie;
 •  Acces la resursele educaționale achiziționate din țară și din străinătate;
 •  Corespondența cu părinții;
 •  2 mese principale : mic dejun si pranz, si o gustare;
 •  Sprijin de specialitate pentru activități de efectuare a temelor / activități de aprofundare / dezvoltare / performanță pe domenii de învățare;
 •  Resursele umane implicate în activitatea didactică și administrativă;
 •  Dotări, amenajări, întreținere, utilități.

 

Notă: Din taxele de școlarizare nu se scad vacanțele, pauzele intrasemestriale, zilele libere conform legii și nici absențele copiilor. Taxele nu acoperă costul uniformei școlare, activitățile extrașcolare, participarea la cluburile opționale, materialele auxiliare utilizate la clasă, rechizite școlare, transportul copiilor.

Formular de înscriere

Începând din Ianuarie 2023, Școala Gimnazială Metropolitană ARC începe înscrierile și reînscrierile pentru anul școlar 2023-2024. Vă așteptam, cu entuziasm, să vă alăturați echipei noastre în aventura cunoașterii și experimentării!

Pentru admiterea şi înscrierea la Şcoala ARC este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • Vizitarea şcolii în scopul familiarizării cu oferta educaţională a instituţiei şi completarea formularului de exprimare a intenţiei de înscriere la ARC (prin care dorim să identificăm motivele pentru care intenţionaţi să alegeţi şcoala noastră);
 • Discuţie cu directorul şcolii la care participă părinţii şi copilul;
 • Evaluarea aptitudinilor de şcolaritate ale copilului, realizată de consilierul nostru şcolar;
 • Comunicarea deciziei de admitere.

În cazul în care decizia de admitere este favorabilă, la secretariatul instituţiei se va depune un dosar ce va conţine următoarele documente necesare înscrierii:

 • Formular de înscriere;
 • Acord – cadru de parteneriat pentru educaţie;
 • Contract de şcolarizare;
 • Certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);
 • BI/CI/Paşaport pentru ambii părinţi/tutore legal (fotocopii);
 • Carnet de vaccinări (copie);
 • 4 fotografii recente ale copilului (tip paşaport);

Pentru copiii care au frecventat grădinița, la documentele menţionate anterior se va ataşa fişa de caracterizare psiho-pedagogică.

Descarcă cererea de preînscriere

Taxa de școlarizare

Taxa de admitere – 100 EURO

 •  Presupune evaluarea aptitudinilor de școlaritate ale copilului
 •  Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

 

Taxa de înscriere – 100 EURO

 •  Se plătește o dată pe an școlar (în momentul înscrierii)
 •  Este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere

 

Taxa anuală de școlarizare, în funcție de tipul de program :

Tip de program   Durata programului   Cost anual (euro) 
Ciclul primar8.00 – 17.307655
Ciclul gimnazial8.00 – 16.008055

 

Taxele de școlarizare acoperă:

 •  Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculumului școlar;
 •  Activitățile opționale (din cadrul activităților curriculare obligatorii și complementare);
 •  Control medical periodic;
 •  Activități de consiliere școlară și logopedie;
 •  Acces la resursele educaționale achiziționate din țară și din străinătate;
 •  Corespondența cu părinții;
 •  2 mese principale : mic dejun si pranz, si o gustare;
 •  Sprijin de specialitate pentru activități de efectuare a temelor / activități de aprofundare / dezvoltare / performanță pe domenii de învățare;
 •  Resursele umane implicate în activitatea didactică și administrativă;
 •  Dotări, amenajări, întreținere, utilități.

 

Notă: Din taxele de școlarizare nu se scad vacanțele, pauzele intrasemestriale, zilele libere conform legii și nici absențele copiilor. Taxele nu acoperă costul uniformei școlare, activitățile extrașcolare, participarea la cluburile opționale, materialele auxiliare utilizate la clasă, rechizite școlare, transportul copiilor.

Formular de înscriere