Skip to content Skip to footer

Arii Curriculare

 • Matematică și știință
 • Matematică și științe

  Profesorii sunt facilitatori, îndrumând elevii să observe, să întrebe și să exploreze atât lumea naturală, cât și comunitatea și societatea în sens larg. La fiecare nivel se abordează o varietate de subiecte și se derulează proiecte de știință de-a lungul anului, o gamă largă de modalități de investigare și integrare interdisciplinară, adecvate fiecărei vârste.

  Pana la sfarstitul nivelului gimnazial elevii vor dobandi urmatoarele competente si aptitudini:

  •  Identificarea unor date si relatii matematice, fizice, chimice, biologice, geografice, istorice si corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
  •  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi stiintifice.
  •  Utilizarea algoritmilor si a conceptelor stiintifice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete.
  •  Analiza si interpretarea caracteristicilor stiintifice ale unei situatii-problema, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

  Matematica

  Matematica pentru generația Alpha nu este nici grea, nici plictisitoare, nici inutilă  Abordarea transdisciplinară, apelul la creativitatea copiilor, rolul nou al profesorului în procesul de învățare, educarea autonomiei în învățare – o activitate reper pentru educația modernă. Olimpiada națională de matematică este un prolej de validare a inteligenței, muncii și îndrumării! Dar și a unui talent nativ, așa cum o dovedește premiul “Dan Brânzei” pentru soluție inovativă pentru ARCași.

  Biologie

  Biologia moleculară studiază structuri prea mici pentru a fi observate direct. De aceea, se folosesc modele pentru a genera și a testa ipoteze proteine, virusuri și ADN. Predarea biologiei în Școala Metropolitană ARC prin activități bazate pe modele transformă conceptele abstracte în entități tangibile, accesibile copiilor. Utilizarea modelelor create de ei înșiși îi ajută să facă conexiuni între structuri, funcții și procese care stau la baza vieții! Orele de biologie sunt așteptate cu entuziasm și curiozitate! ARCașii de la gimnaziu se bucură și de interesante experiențe în natură în Săptămâna Verde și Școala Altfel! Sunt  foarte atenți la diverse specii de plante, cu gândul la cele învățate la orele de biologie din clasă.

  Fizică Fizica ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru, să descoperim răspunsuri la situațiile care ne incită curiozitatea, să abordăm rațional fenomene și procese din natura înconjurătoare. Fizica actuală studiază tot ceea ce are loc în univers, de la microparticule pînă la fenomenele astronomice. Abordarea predării fizicii în școala noastră este una transdisciplnară, cu accent pe experiment și prelucrarea datelor. Proiectele care se pregătesc pentru târgul organizat de școala noastră Our Target: Understanding The World – Art & Science & TECH Fair reprezintă o oportunitate pentru toți elevii. Chimia Ca și celelalte discipline științifice, studiul chimiei este orientat spre înțelegerea unor probleme foarte actuale legate viața de zi cu zi, astfel încât conceptele și legile studiate teoretic , dar și prin experimente de laborator să formeze o perspectivă rațională asupra vieții: hrănirea sănătoasă, protejarea mediului, formele de poluare, provocările folosirii cosmeticelor. Experimentele chimice fascinează copiii prin dinamica transformărilor.
 • Limbă și comunicare
 • Limbă și comunicare

  Dorim să dezvoltăm competențele de  cititor, creator de mesaje scrise, cercetare a textelor literare și științifice, de ascultător, vorbitor și collaborator. Să descopere frumusețea în continuă evoluție a cuvintelor, atât scrise, cât și rostite.

  Limba română

  Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

  Limbi moderne:

  Studiul intensiv al limbii engleze și inițierea din clasa adoua în utilizarea limbii germane prin metode moderne  formează o gândire flexibilă și oferă acces la valorile și practicile sociale și culturale din întreaga lume.

  “There are various different methods which are used to teach a second language. One such method is the immersion method of teaching, by which students are taught a second language exclusively through the medium of the second language.The central characteristic of immersion is the teaching of language content and culture in combination, without the use of the student’s first language, and even though we cannot speak of full immersion program, at the ARC Metropolitan School, primary school students are fully immersed for a total of 9 hours of English per week with the help, skills and teaching expertise of native English speaking teachers.”

  Ne pregătim intens, constant și eficient la limba engleză (conversatie, scris, citit) pentru ca, in primavara fiecarui an, elevii nostri să aiba rezultate excelente la concursurile Trinity și Cambridge, obținând certificări recunoscute la nivel internațional.

  Cambridge YLE – Young Learners of English, KET- Key English Test si PET- Preliminary English Test, si pun accent pe dezvoltarea celor 4 abilitati de comunicare in limba engleza (scris, vorbit, ascultat, citit).

  Cambridge English: Starters (YLE Starters) se situează imediat sub nivelul A1 CEFR, Cambridge English: Movers (YLE Movers), la nivelul A1 CEFR, iar CambridgeEnglish: Flyers (YLE Flyers) la nivelul A2 CEFR.

  Fiecare candidat primeste un certificat Cambridge English, lucru care le da incredere copiilor in fortele proprii și îi recompensează pentru efortul depus în susținerea acestui examen.

  A detine un certificat Cambridge English inseamna a avea una dintre cele mai valoroase calificari din lume in domeniul cunoasterii limbii engleze.

  “Die deutsche Sprache, die Sprache Goethes und Einsteins, ist ein Muss der heutigen Gesellschaft. Deutsch, eine der am weitesten verbreiteten Sprachen in der Europäischen Union, ist äußerst nützlich für eine erfolgreiche Karriere oder ein erfolgreiches Geschäft.”

 • Educație fizică și sport
 • Orele se desfășoară într-un spațiu generos, teren acoperit, marcat pentru toate sporturile de echipă și beneficiind de toate dotările și echipamentele pentru practicarea jocurilor, handbal, oină, baschet, fotbal, rugby tag. Gimnastica se bucură de mult interes din partea elevilor noștri, de aceea am asigurat toate dotările necesare: aparate, obiecte, saltele. Optimizarea stării de sănătate și dezvoltarea fizică armonioasă, dar și formarea unor trăsături de caracter puternice, încredere în sine, echilibru emoțional. Acordăm importanță și educației prin participarea ca spectatori la evenimente sportive organizate de școală sau la cele profesioniste.
 • Om și societate
 • Educația socială formează gândirea critică, prin care elevul de gimnaziu exersează raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor concepte și metode specifice științelor sociale. Activitatea este în principal pe bază de proiect, elevii noștri învață să colaboreze pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice. Spiritul de inițiativă şi întreprinzător, civic și economic se formează și în târgurile și evenimentele caritabile care sunt realizate de copii sub îndrumarea unor echipe de profesori. Istoria Istoria este una dintre materiile preferate ale elevilor noștri, deoarece folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric, relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice se învață prin poveste, prin cotrelarea cu interesul copiilor pentru eroi din cărți și din filme, cu trimiteri la personalități care au influențat firul istoriei până la generația lor. Folosirea la clasă a resurselor multi media este un mijloc extrem de atractiv pentru generațiile actuale de copii și adolescenți. Parteneriatul cu Muzeul Național de Istorie și vizitele și ateliere desfășurate în spațiul muzeului întăresc acest apetit al elevilor noștri pentru istorie. Geografie Descoperirea și înțelegerea fenomenelor naturale la nivelul planetei sunt corelate cu raportarea lor la nivelul orizontului local. Dimensiunea terminologică şi dimensiunea cartografică a învăţării au în continuare un caracter prevalent, dar se adaugă semnificativ metodele generale de învăţare, componenta socială şi civică a spaţiului geografic şi dimensiunea culturală. Proiectele transdisciplinare, evenimentele dedicate Zilei Pământului, Zilei Apei etc, excursiile tematice de explorare sunt déjà tradiționale în școala noastră.
 • Tehnologii
 • Opțiunea Școlii Metropolitane ARC este să îl ajute pe elevul din clasele primare să se familiarizeze prin joc cu cea mai spectaculoasă arie profesională a viitorului: informatica. Roboțeii devin prietenii amuzanți și ascultători! Elevii de gimnaziu studiază programarea la un nivel ridicat și în conexiune cu diversele domenii de aplicabilitate ale programelor digitale la alte discipline școlare și în diferite profesii. Astfel, dincolo de dobândirea competențelor specifice de programare și utilizare a computerului, ei sunt îndrumați să-și găsească înclinația, chemarea, aspirația către un anumit domeniu, meserie, activitate, alegându-și astfel propriul parcurs educațional şi profesional. Proiectele interdisciplinare din competița ARC spre VIITOR! și pregătirea participării la târgul de știință valorifică toate achizițiile de la orele de informatică. Elementele de robotică integrate în orele de curs sunt valorificate superior la Clubul de robotică din școală.
 • Arte
 •    Arte plastice Educația plastică dezvoltă atât sensibilitatea, cât și spiritul critic în receptarea unui mesaj artistic. În cabinetul de arte plastice profesorii noștri utilizează instrumente și tehnici diverse, pentru a-i ajuta pe copii să își exprime idei, emoții, mesaje în limbajul artistic- vizual. În atenția profesorilor nosștri este și Identificarea intereselor și talentelor și orientarea lor spre activitatea de excelență din cadrul Clubului de ARTE. Elevii care intenționează să își continue studiile la liceele de profil pot beneficia de pregătire specială. Materiale video selectate completează diversitatea metodelor folosite. Educatie muzicală Educația muzicală poate face din aceasta o experiență școlară plăcută. Ora de muzica este o gură de aer proaspăt pentru elevi în programul școlar zilnic. De asemenea, îi încurajăm pe elevi să cunoască și să înțeleagă diferite culturi și tradiții muzicale. În timpul audițiilor copiii își dezvoltă imaginația, creează imagini și povești în mintea lor în timp ce ascultă muzică. Și elevii se gândesc, de asemenea, la versuri, note, compoziții. Intrumentele existente ( pian, baterie, chitară etc) generează pasiuni, care pot duce la identificarea unor talente și valorificarea lor în diverse competiții de profil. Multiculturalism prin artă (EN) România este o ţară multiculturală, în care întâlnim tradiţii şi obiceiuri diferite. În acelaşi timp, într-o epocă a globalizării şi a comunicării fără granite, este esenţial ca educaţia timpurie să ofere copiilor oportunitatea de a aprecia diversitatea şi bogăţia culturilor lumii. Cursul de multiculturalism pentru clasele primare din şcoala noastră foloseşte toate modurile fundamentale de învăţare, vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Îi invăţăm pe copii că oamenii sunt diverşi, popoarele lumii au creat lucruri minunate, care merită să fie  cunoscute şi apreciate. Folosind exemple din arta plastică, muzică, tradiţii, literatură, limbă, istorie, geografie, metode de învăţare  learning by doing, resursele  video selectate de pe internet în acord cu vârsta şi tema aleasă, care îi introduc pe copii în atmosfera unor alte culturi şi moduri de viaţă, jocurile,  cursul de multiculturalism creează abilităţi practice , dezvoltă o gândire dechisă, atitudini în acord cu o lume a conexiunilor globale. Perspectiva interdisciplinară a cursului, ca şi frumuseţea materialului auxiliar “Jocul diversităţii”, create  in Scoala A.R.C., fac din orele micuţilor o adevarată bucurie – Prof. Ileana Cernat, autoarea cursului. Teatru Introducerea orei obligatorii de teatru pentru clasele primare, Copii își exprimă ideile creative într-un cadru interactiv și în siguranță. este orientat spre dezvoltarea încrederii în sine, a abilităților de comunicare, a empatiei și prieteniei. Starea de bine în școală beneficiază de educația din orele de teatru!
 • Consiliere și orientare
 • CONSILIERE
  Întâlnirile săptămânale cu psihologul, consilierul sau cu un specialist pe diverse nevoi specifice identificate de mentor la fiecare colectiv de elevi reprezintă un program customizat al Școlii Metropolitane ARC. Cabinetul de consiliere este disponibil zilnic pentru discuții individuale cu elevii și cu părinții.

  Acest program contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale. Sprijină elevii în gestionarea cu succes a emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup, participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii.
  Se observă o creștere progresivă a eficienței și autonomiei în învățare, precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări.
  Formarea unor atitudini responsabile faţă de propria sănătate și față de mediul înconjurător, din perspectiva stării de bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului
  comportamentelor de risc.

Matematică și științe

Profesorii sunt facilitatori, îndrumând elevii să observe, să întrebe și să exploreze atât lumea naturală, cât și comunitatea și societatea în sens larg. La fiecare nivel se abordează o varietate de subiecte și se derulează proiecte de știință de-a lungul anului, o gamă largă de modalități de investigare și integrare interdisciplinară, adecvate fiecărei vârste.

Pana la sfarstitul nivelului gimnazial elevii vor dobandi urmatoarele competente si aptitudini:

 •  Identificarea unor date si relatii matematice, fizice, chimice, biologice, geografice, istorice si corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
 •  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi stiintifice.
 •  Utilizarea algoritmilor si a conceptelor stiintifice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete.
 •  Analiza si interpretarea caracteristicilor stiintifice ale unei situatii-problema, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

Matematica

Matematica pentru generația Alpha nu este nici grea, nici plictisitoare, nici inutilă  Abordarea transdisciplinară, apelul la creativitatea copiilor, rolul nou al profesorului în procesul de învățare, educarea autonomiei în învățare – o activitate reper pentru educația modernă. Olimpiada națională de matematică este un prolej de validare a inteligenței, muncii și îndrumării! Dar și a unui talent nativ, așa cum o dovedește premiul “Dan Brânzei” pentru soluție inovativă pentru ARCași.

Biologie

Biologia moleculară studiază structuri prea mici pentru a fi observate direct. De aceea, se folosesc modele pentru a genera și a testa ipoteze proteine, virusuri și ADN. Predarea biologiei în Școala Metropolitană ARC prin activități bazate pe modele transformă conceptele abstracte în entități tangibile, accesibile copiilor. Utilizarea modelelor create de ei înșiși îi ajută să facă conexiuni între structuri, funcții și procese care stau la baza vieții! Orele de biologie sunt așteptate cu entuziasm și curiozitate! ARCașii de la gimnaziu se bucură și de interesante experiențe în natură în Săptămâna Verde și Școala Altfel! Sunt  foarte atenți la diverse specii de plante, cu gândul la cele învățate la orele de biologie din clasă.

Fizică Fizica ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru, să descoperim răspunsuri la situațiile care ne incită curiozitatea, să abordăm rațional fenomene și procese din natura înconjurătoare. Fizica actuală studiază tot ceea ce are loc în univers, de la microparticule pînă la fenomenele astronomice. Abordarea predării fizicii în școala noastră este una transdisciplnară, cu accent pe experiment și prelucrarea datelor. Proiectele care se pregătesc pentru târgul organizat de școala noastră Our Target: Understanding The World – Art & Science & TECH Fair reprezintă o oportunitate pentru toți elevii. Chimia Ca și celelalte discipline științifice, studiul chimiei este orientat spre înțelegerea unor probleme foarte actuale legate viața de zi cu zi, astfel încât conceptele și legile studiate teoretic , dar și prin experimente de laborator să formeze o perspectivă rațională asupra vieții: hrănirea sănătoasă, protejarea mediului, formele de poluare, provocările folosirii cosmeticelor. Experimentele chimice fascinează copiii prin dinamica transformărilor.

Limbă și comunicare

Dorim să dezvoltăm competențele de  cititor, creator de mesaje scrise, cercetare a textelor literare și științifice, de ascultător, vorbitor și collaborator. Să descopere frumusețea în continuă evoluție a cuvintelor, atât scrise, cât și rostite.

Limba română

Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Limbi moderne:

Studiul intensiv al limbii engleze și inițierea din clasa adoua în utilizarea limbii germane prin metode moderne  formează o gândire flexibilă și oferă acces la valorile și practicile sociale și culturale din întreaga lume.

“There are various different methods which are used to teach a second language. One such method is the immersion method of teaching, by which students are taught a second language exclusively through the medium of the second language.The central characteristic of immersion is the teaching of language content and culture in combination, without the use of the student’s first language, and even though we cannot speak of full immersion program, at the ARC Metropolitan School, primary school students are fully immersed for a total of 9 hours of English per week with the help, skills and teaching expertise of native English speaking teachers.”

Ne pregătim intens, constant și eficient la limba engleză (conversatie, scris, citit) pentru ca, in primavara fiecarui an, elevii nostri să aiba rezultate excelente la concursurile Trinity și Cambridge, obținând certificări recunoscute la nivel internațional.

Cambridge YLE – Young Learners of English, KET- Key English Test si PET- Preliminary English Test, si pun accent pe dezvoltarea celor 4 abilitati de comunicare in limba engleza (scris, vorbit, ascultat, citit).

Cambridge English: Starters (YLE Starters) se situează imediat sub nivelul A1 CEFR, Cambridge English: Movers (YLE Movers), la nivelul A1 CEFR, iar CambridgeEnglish: Flyers (YLE Flyers) la nivelul A2 CEFR.

Fiecare candidat primeste un certificat Cambridge English, lucru care le da incredere copiilor in fortele proprii și îi recompensează pentru efortul depus în susținerea acestui examen.

A detine un certificat Cambridge English inseamna a avea una dintre cele mai valoroase calificari din lume in domeniul cunoasterii limbii engleze.

“Die deutsche Sprache, die Sprache Goethes und Einsteins, ist ein Muss der heutigen Gesellschaft. Deutsch, eine der am weitesten verbreiteten Sprachen in der Europäischen Union, ist äußerst nützlich für eine erfolgreiche Karriere oder ein erfolgreiches Geschäft.”

Orele se desfășoară într-un spațiu generos, teren acoperit, marcat pentru toate sporturile de echipă și beneficiind de toate dotările și echipamentele pentru practicarea jocurilor, handbal, oină, baschet, fotbal, rugby tag. Gimnastica se bucură de mult interes din partea elevilor noștri, de aceea am asigurat toate dotările necesare: aparate, obiecte, saltele. Optimizarea stării de sănătate și dezvoltarea fizică armonioasă, dar și formarea unor trăsături de caracter puternice, încredere în sine, echilibru emoțional. Acordăm importanță și educației prin participarea ca spectatori la evenimente sportive organizate de școală sau la cele profesioniste.
Educația socială formează gândirea critică, prin care elevul de gimnaziu exersează raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor concepte și metode specifice științelor sociale. Activitatea este în principal pe bază de proiect, elevii noștri învață să colaboreze pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice. Spiritul de inițiativă şi întreprinzător, civic și economic se formează și în târgurile și evenimentele caritabile care sunt realizate de copii sub îndrumarea unor echipe de profesori. Istoria Istoria este una dintre materiile preferate ale elevilor noștri, deoarece folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric, relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice se învață prin poveste, prin cotrelarea cu interesul copiilor pentru eroi din cărți și din filme, cu trimiteri la personalități care au influențat firul istoriei până la generația lor. Folosirea la clasă a resurselor multi media este un mijloc extrem de atractiv pentru generațiile actuale de copii și adolescenți. Parteneriatul cu Muzeul Național de Istorie și vizitele și ateliere desfășurate în spațiul muzeului întăresc acest apetit al elevilor noștri pentru istorie. Geografie Descoperirea și înțelegerea fenomenelor naturale la nivelul planetei sunt corelate cu raportarea lor la nivelul orizontului local. Dimensiunea terminologică şi dimensiunea cartografică a învăţării au în continuare un caracter prevalent, dar se adaugă semnificativ metodele generale de învăţare, componenta socială şi civică a spaţiului geografic şi dimensiunea culturală. Proiectele transdisciplinare, evenimentele dedicate Zilei Pământului, Zilei Apei etc, excursiile tematice de explorare sunt déjà tradiționale în școala noastră.
Opțiunea Școlii Metropolitane ARC este să îl ajute pe elevul din clasele primare să se familiarizeze prin joc cu cea mai spectaculoasă arie profesională a viitorului: informatica. Roboțeii devin prietenii amuzanți și ascultători! Elevii de gimnaziu studiază programarea la un nivel ridicat și în conexiune cu diversele domenii de aplicabilitate ale programelor digitale la alte discipline școlare și în diferite profesii. Astfel, dincolo de dobândirea competențelor specifice de programare și utilizare a computerului, ei sunt îndrumați să-și găsească înclinația, chemarea, aspirația către un anumit domeniu, meserie, activitate, alegându-și astfel propriul parcurs educațional şi profesional. Proiectele interdisciplinare din competița ARC spre VIITOR! și pregătirea participării la târgul de știință valorifică toate achizițiile de la orele de informatică. Elementele de robotică integrate în orele de curs sunt valorificate superior la Clubul de robotică din școală.
   Arte plastice Educația plastică dezvoltă atât sensibilitatea, cât și spiritul critic în receptarea unui mesaj artistic. În cabinetul de arte plastice profesorii noștri utilizează instrumente și tehnici diverse, pentru a-i ajuta pe copii să își exprime idei, emoții, mesaje în limbajul artistic- vizual. În atenția profesorilor nosștri este și Identificarea intereselor și talentelor și orientarea lor spre activitatea de excelență din cadrul Clubului de ARTE. Elevii care intenționează să își continue studiile la liceele de profil pot beneficia de pregătire specială. Materiale video selectate completează diversitatea metodelor folosite. Educatie muzicală Educația muzicală poate face din aceasta o experiență școlară plăcută. Ora de muzica este o gură de aer proaspăt pentru elevi în programul școlar zilnic. De asemenea, îi încurajăm pe elevi să cunoască și să înțeleagă diferite culturi și tradiții muzicale. În timpul audițiilor copiii își dezvoltă imaginația, creează imagini și povești în mintea lor în timp ce ascultă muzică. Și elevii se gândesc, de asemenea, la versuri, note, compoziții. Intrumentele existente ( pian, baterie, chitară etc) generează pasiuni, care pot duce la identificarea unor talente și valorificarea lor în diverse competiții de profil. Multiculturalism prin artă (EN) România este o ţară multiculturală, în care întâlnim tradiţii şi obiceiuri diferite. În acelaşi timp, într-o epocă a globalizării şi a comunicării fără granite, este esenţial ca educaţia timpurie să ofere copiilor oportunitatea de a aprecia diversitatea şi bogăţia culturilor lumii. Cursul de multiculturalism pentru clasele primare din şcoala noastră foloseşte toate modurile fundamentale de învăţare, vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Îi invăţăm pe copii că oamenii sunt diverşi, popoarele lumii au creat lucruri minunate, care merită să fie  cunoscute şi apreciate. Folosind exemple din arta plastică, muzică, tradiţii, literatură, limbă, istorie, geografie, metode de învăţare  learning by doing, resursele  video selectate de pe internet în acord cu vârsta şi tema aleasă, care îi introduc pe copii în atmosfera unor alte culturi şi moduri de viaţă, jocurile,  cursul de multiculturalism creează abilităţi practice , dezvoltă o gândire dechisă, atitudini în acord cu o lume a conexiunilor globale. Perspectiva interdisciplinară a cursului, ca şi frumuseţea materialului auxiliar “Jocul diversităţii”, create  in Scoala A.R.C., fac din orele micuţilor o adevarată bucurie – Prof. Ileana Cernat, autoarea cursului. Teatru Introducerea orei obligatorii de teatru pentru clasele primare, Copii își exprimă ideile creative într-un cadru interactiv și în siguranță. este orientat spre dezvoltarea încrederii în sine, a abilităților de comunicare, a empatiei și prieteniei. Starea de bine în școală beneficiază de educația din orele de teatru!

CONSILIERE
Întâlnirile săptămânale cu psihologul, consilierul sau cu un specialist pe diverse nevoi specifice identificate de mentor la fiecare colectiv de elevi reprezintă un program customizat al Școlii Metropolitane ARC. Cabinetul de consiliere este disponibil zilnic pentru discuții individuale cu elevii și cu părinții.

Acest program contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale. Sprijină elevii în gestionarea cu succes a emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup, participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii.
Se observă o creștere progresivă a eficienței și autonomiei în învățare, precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări.
Formarea unor atitudini responsabile faţă de propria sănătate și față de mediul înconjurător, din perspectiva stării de bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului
comportamentelor de risc.

Arii Curriculare

 • Matematică și știință
 • Matematică și științe

  Profesorii sunt facilitatori, îndrumând elevii să observe, să întrebe și să exploreze atât lumea naturală, cât și comunitatea și societatea în sens larg. La fiecare nivel se abordează o varietate de subiecte și se derulează proiecte de știință de-a lungul anului, o gamă largă de modalități de investigare și integrare interdisciplinară, adecvate fiecărei vârste.

  Pana la sfarstitul nivelului gimnazial elevii vor dobandi urmatoarele competente si aptitudini:

  •  Identificarea unor date si relatii matematice, fizice, chimice, biologice, geografice, istorice si corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
  •  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi stiintifice.
  •  Utilizarea algoritmilor si a conceptelor stiintifice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete.
  •  Analiza si interpretarea caracteristicilor stiintifice ale unei situatii-problema, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

  Matematica

  Matematica pentru generația Alpha nu este nici grea, nici plictisitoare, nici inutilă  Abordarea transdisciplinară, apelul la creativitatea copiilor, rolul nou al profesorului în procesul de învățare, educarea autonomiei în învățare – o activitate reper pentru educația modernă. Olimpiada națională de matematică este un prolej de validare a inteligenței, muncii și îndrumării! Dar și a unui talent nativ, așa cum o dovedește premiul “Dan Brânzei” pentru soluție inovativă pentru ARCași.

  Biologie

  Biologia moleculară studiază structuri prea mici pentru a fi observate direct. De aceea, se folosesc modele pentru a genera și a testa ipoteze proteine, virusuri și ADN. Predarea biologiei în Școala Metropolitană ARC prin activități bazate pe modele transformă conceptele abstracte în entități tangibile, accesibile copiilor. Utilizarea modelelor create de ei înșiși îi ajută să facă conexiuni între structuri, funcții și procese care stau la baza vieții! Orele de biologie sunt așteptate cu entuziasm și curiozitate! ARCașii de la gimnaziu se bucură și de interesante experiențe în natură în Săptămâna Verde și Școala Altfel! Sunt  foarte atenți la diverse specii de plante, cu gândul la cele învățate la orele de biologie din clasă.

  Fizică Fizica ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru, să descoperim răspunsuri la situațiile care ne incită curiozitatea, să abordăm rațional fenomene și procese din natura înconjurătoare. Fizica actuală studiază tot ceea ce are loc în univers, de la microparticule pînă la fenomenele astronomice. Abordarea predării fizicii în școala noastră este una transdisciplnară, cu accent pe experiment și prelucrarea datelor. Proiectele care se pregătesc pentru târgul organizat de școala noastră Our Target: Understanding The World – Art & Science & TECH Fair reprezintă o oportunitate pentru toți elevii. Chimia Ca și celelalte discipline științifice, studiul chimiei este orientat spre înțelegerea unor probleme foarte actuale legate viața de zi cu zi, astfel încât conceptele și legile studiate teoretic , dar și prin experimente de laborator să formeze o perspectivă rațională asupra vieții: hrănirea sănătoasă, protejarea mediului, formele de poluare, provocările folosirii cosmeticelor. Experimentele chimice fascinează copiii prin dinamica transformărilor.
 • Limbă și comunicare
 • Limbă și comunicare

  Dorim să dezvoltăm competențele de  cititor, creator de mesaje scrise, cercetare a textelor literare și științifice, de ascultător, vorbitor și collaborator. Să descopere frumusețea în continuă evoluție a cuvintelor, atât scrise, cât și rostite.

  Limba română

  Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

  Limbi moderne:

  Studiul intensiv al limbii engleze și inițierea din clasa adoua în utilizarea limbii germane prin metode moderne  formează o gândire flexibilă și oferă acces la valorile și practicile sociale și culturale din întreaga lume.

  “There are various different methods which are used to teach a second language. One such method is the immersion method of teaching, by which students are taught a second language exclusively through the medium of the second language.The central characteristic of immersion is the teaching of language content and culture in combination, without the use of the student’s first language, and even though we cannot speak of full immersion program, at the ARC Metropolitan School, primary school students are fully immersed for a total of 9 hours of English per week with the help, skills and teaching expertise of native English speaking teachers.”

  Ne pregătim intens, constant și eficient la limba engleză (conversatie, scris, citit) pentru ca, in primavara fiecarui an, elevii nostri să aiba rezultate excelente la concursurile Trinity și Cambridge, obținând certificări recunoscute la nivel internațional.

  Cambridge YLE – Young Learners of English, KET- Key English Test si PET- Preliminary English Test, si pun accent pe dezvoltarea celor 4 abilitati de comunicare in limba engleza (scris, vorbit, ascultat, citit).

  Cambridge English: Starters (YLE Starters) se situează imediat sub nivelul A1 CEFR, Cambridge English: Movers (YLE Movers), la nivelul A1 CEFR, iar CambridgeEnglish: Flyers (YLE Flyers) la nivelul A2 CEFR.

  Fiecare candidat primeste un certificat Cambridge English, lucru care le da incredere copiilor in fortele proprii și îi recompensează pentru efortul depus în susținerea acestui examen.

  A detine un certificat Cambridge English inseamna a avea una dintre cele mai valoroase calificari din lume in domeniul cunoasterii limbii engleze.

  “Die deutsche Sprache, die Sprache Goethes und Einsteins, ist ein Muss der heutigen Gesellschaft. Deutsch, eine der am weitesten verbreiteten Sprachen in der Europäischen Union, ist äußerst nützlich für eine erfolgreiche Karriere oder ein erfolgreiches Geschäft.”

 • Educație fizică și sport
 • Orele se desfășoară într-un spațiu generos, teren acoperit, marcat pentru toate sporturile de echipă și beneficiind de toate dotările și echipamentele pentru practicarea jocurilor, handbal, oină, baschet, fotbal, rugby tag. Gimnastica se bucură de mult interes din partea elevilor noștri, de aceea am asigurat toate dotările necesare: aparate, obiecte, saltele. Optimizarea stării de sănătate și dezvoltarea fizică armonioasă, dar și formarea unor trăsături de caracter puternice, încredere în sine, echilibru emoțional. Acordăm importanță și educației prin participarea ca spectatori la evenimente sportive organizate de școală sau la cele profesioniste.
 • Om și societate
 • Educația socială formează gândirea critică, prin care elevul de gimnaziu exersează raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor concepte și metode specifice științelor sociale. Activitatea este în principal pe bază de proiect, elevii noștri învață să colaboreze pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice. Spiritul de inițiativă şi întreprinzător, civic și economic se formează și în târgurile și evenimentele caritabile care sunt realizate de copii sub îndrumarea unor echipe de profesori. Istoria Istoria este una dintre materiile preferate ale elevilor noștri, deoarece folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric, relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice se învață prin poveste, prin cotrelarea cu interesul copiilor pentru eroi din cărți și din filme, cu trimiteri la personalități care au influențat firul istoriei până la generația lor. Folosirea la clasă a resurselor multi media este un mijloc extrem de atractiv pentru generațiile actuale de copii și adolescenți. Parteneriatul cu Muzeul Național de Istorie și vizitele și ateliere desfășurate în spațiul muzeului întăresc acest apetit al elevilor noștri pentru istorie. Geografie Descoperirea și înțelegerea fenomenelor naturale la nivelul planetei sunt corelate cu raportarea lor la nivelul orizontului local. Dimensiunea terminologică şi dimensiunea cartografică a învăţării au în continuare un caracter prevalent, dar se adaugă semnificativ metodele generale de învăţare, componenta socială şi civică a spaţiului geografic şi dimensiunea culturală. Proiectele transdisciplinare, evenimentele dedicate Zilei Pământului, Zilei Apei etc, excursiile tematice de explorare sunt déjà tradiționale în școala noastră.
 • Tehnologii
 • Opțiunea Școlii Metropolitane ARC este să îl ajute pe elevul din clasele primare să se familiarizeze prin joc cu cea mai spectaculoasă arie profesională a viitorului: informatica. Roboțeii devin prietenii amuzanți și ascultători! Elevii de gimnaziu studiază programarea la un nivel ridicat și în conexiune cu diversele domenii de aplicabilitate ale programelor digitale la alte discipline școlare și în diferite profesii. Astfel, dincolo de dobândirea competențelor specifice de programare și utilizare a computerului, ei sunt îndrumați să-și găsească înclinația, chemarea, aspirația către un anumit domeniu, meserie, activitate, alegându-și astfel propriul parcurs educațional şi profesional. Proiectele interdisciplinare din competița ARC spre VIITOR! și pregătirea participării la târgul de știință valorifică toate achizițiile de la orele de informatică. Elementele de robotică integrate în orele de curs sunt valorificate superior la Clubul de robotică din școală.
 • Arte
 •    Arte plastice Educația plastică dezvoltă atât sensibilitatea, cât și spiritul critic în receptarea unui mesaj artistic. În cabinetul de arte plastice profesorii noștri utilizează instrumente și tehnici diverse, pentru a-i ajuta pe copii să își exprime idei, emoții, mesaje în limbajul artistic- vizual. În atenția profesorilor nosștri este și Identificarea intereselor și talentelor și orientarea lor spre activitatea de excelență din cadrul Clubului de ARTE. Elevii care intenționează să își continue studiile la liceele de profil pot beneficia de pregătire specială. Materiale video selectate completează diversitatea metodelor folosite. Educatie muzicală Educația muzicală poate face din aceasta o experiență școlară plăcută. Ora de muzica este o gură de aer proaspăt pentru elevi în programul școlar zilnic. De asemenea, îi încurajăm pe elevi să cunoască și să înțeleagă diferite culturi și tradiții muzicale. În timpul audițiilor copiii își dezvoltă imaginația, creează imagini și povești în mintea lor în timp ce ascultă muzică. Și elevii se gândesc, de asemenea, la versuri, note, compoziții. Intrumentele existente ( pian, baterie, chitară etc) generează pasiuni, care pot duce la identificarea unor talente și valorificarea lor în diverse competiții de profil. Multiculturalism prin artă (EN) România este o ţară multiculturală, în care întâlnim tradiţii şi obiceiuri diferite. În acelaşi timp, într-o epocă a globalizării şi a comunicării fără granite, este esenţial ca educaţia timpurie să ofere copiilor oportunitatea de a aprecia diversitatea şi bogăţia culturilor lumii. Cursul de multiculturalism pentru clasele primare din şcoala noastră foloseşte toate modurile fundamentale de învăţare, vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Îi invăţăm pe copii că oamenii sunt diverşi, popoarele lumii au creat lucruri minunate, care merită să fie  cunoscute şi apreciate. Folosind exemple din arta plastică, muzică, tradiţii, literatură, limbă, istorie, geografie, metode de învăţare  learning by doing, resursele  video selectate de pe internet în acord cu vârsta şi tema aleasă, care îi introduc pe copii în atmosfera unor alte culturi şi moduri de viaţă, jocurile,  cursul de multiculturalism creează abilităţi practice , dezvoltă o gândire dechisă, atitudini în acord cu o lume a conexiunilor globale. Perspectiva interdisciplinară a cursului, ca şi frumuseţea materialului auxiliar “Jocul diversităţii”, create  in Scoala A.R.C., fac din orele micuţilor o adevarată bucurie – Prof. Ileana Cernat, autoarea cursului. Teatru Introducerea orei obligatorii de teatru pentru clasele primare, Copii își exprimă ideile creative într-un cadru interactiv și în siguranță. este orientat spre dezvoltarea încrederii în sine, a abilităților de comunicare, a empatiei și prieteniei. Starea de bine în școală beneficiază de educația din orele de teatru!
 • Consiliere și orientare
 • CONSILIERE
  Întâlnirile săptămânale cu psihologul, consilierul sau cu un specialist pe diverse nevoi specifice identificate de mentor la fiecare colectiv de elevi reprezintă un program customizat al Școlii Metropolitane ARC. Cabinetul de consiliere este disponibil zilnic pentru discuții individuale cu elevii și cu părinții.

  Acest program contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale. Sprijină elevii în gestionarea cu succes a emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup, participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii.
  Se observă o creștere progresivă a eficienței și autonomiei în învățare, precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări.
  Formarea unor atitudini responsabile faţă de propria sănătate și față de mediul înconjurător, din perspectiva stării de bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului
  comportamentelor de risc.

Matematică și științe

Profesorii sunt facilitatori, îndrumând elevii să observe, să întrebe și să exploreze atât lumea naturală, cât și comunitatea și societatea în sens larg. La fiecare nivel se abordează o varietate de subiecte și se derulează proiecte de știință de-a lungul anului, o gamă largă de modalități de investigare și integrare interdisciplinară, adecvate fiecărei vârste.

Pana la sfarstitul nivelului gimnazial elevii vor dobandi urmatoarele competente si aptitudini:

 •  Identificarea unor date si relatii matematice, fizice, chimice, biologice, geografice, istorice si corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
 •  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi stiintifice.
 •  Utilizarea algoritmilor si a conceptelor stiintifice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete.
 •  Analiza si interpretarea caracteristicilor stiintifice ale unei situatii-problema, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

Matematica

Matematica pentru generația Alpha nu este nici grea, nici plictisitoare, nici inutilă  Abordarea transdisciplinară, apelul la creativitatea copiilor, rolul nou al profesorului în procesul de învățare, educarea autonomiei în învățare – o activitate reper pentru educația modernă. Olimpiada națională de matematică este un prolej de validare a inteligenței, muncii și îndrumării! Dar și a unui talent nativ, așa cum o dovedește premiul “Dan Brânzei” pentru soluție inovativă pentru ARCași.

Biologie

Biologia moleculară studiază structuri prea mici pentru a fi observate direct. De aceea, se folosesc modele pentru a genera și a testa ipoteze proteine, virusuri și ADN. Predarea biologiei în Școala Metropolitană ARC prin activități bazate pe modele transformă conceptele abstracte în entități tangibile, accesibile copiilor. Utilizarea modelelor create de ei înșiși îi ajută să facă conexiuni între structuri, funcții și procese care stau la baza vieții! Orele de biologie sunt așteptate cu entuziasm și curiozitate! ARCașii de la gimnaziu se bucură și de interesante experiențe în natură în Săptămâna Verde și Școala Altfel! Sunt  foarte atenți la diverse specii de plante, cu gândul la cele învățate la orele de biologie din clasă.

Fizică Fizica ne ajută să înțelegem lumea din jurul nostru, să descoperim răspunsuri la situațiile care ne incită curiozitatea, să abordăm rațional fenomene și procese din natura înconjurătoare. Fizica actuală studiază tot ceea ce are loc în univers, de la microparticule pînă la fenomenele astronomice. Abordarea predării fizicii în școala noastră este una transdisciplnară, cu accent pe experiment și prelucrarea datelor. Proiectele care se pregătesc pentru târgul organizat de școala noastră Our Target: Understanding The World – Art & Science & TECH Fair reprezintă o oportunitate pentru toți elevii. Chimia Ca și celelalte discipline științifice, studiul chimiei este orientat spre înțelegerea unor probleme foarte actuale legate viața de zi cu zi, astfel încât conceptele și legile studiate teoretic , dar și prin experimente de laborator să formeze o perspectivă rațională asupra vieții: hrănirea sănătoasă, protejarea mediului, formele de poluare, provocările folosirii cosmeticelor. Experimentele chimice fascinează copiii prin dinamica transformărilor.

Limbă și comunicare

Dorim să dezvoltăm competențele de  cititor, creator de mesaje scrise, cercetare a textelor literare și științifice, de ascultător, vorbitor și collaborator. Să descopere frumusețea în continuă evoluție a cuvintelor, atât scrise, cât și rostite.

Limba română

Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Limbi moderne:

Studiul intensiv al limbii engleze și inițierea din clasa adoua în utilizarea limbii germane prin metode moderne  formează o gândire flexibilă și oferă acces la valorile și practicile sociale și culturale din întreaga lume.

“There are various different methods which are used to teach a second language. One such method is the immersion method of teaching, by which students are taught a second language exclusively through the medium of the second language.The central characteristic of immersion is the teaching of language content and culture in combination, without the use of the student’s first language, and even though we cannot speak of full immersion program, at the ARC Metropolitan School, primary school students are fully immersed for a total of 9 hours of English per week with the help, skills and teaching expertise of native English speaking teachers.”

Ne pregătim intens, constant și eficient la limba engleză (conversatie, scris, citit) pentru ca, in primavara fiecarui an, elevii nostri să aiba rezultate excelente la concursurile Trinity și Cambridge, obținând certificări recunoscute la nivel internațional.

Cambridge YLE – Young Learners of English, KET- Key English Test si PET- Preliminary English Test, si pun accent pe dezvoltarea celor 4 abilitati de comunicare in limba engleza (scris, vorbit, ascultat, citit).

Cambridge English: Starters (YLE Starters) se situează imediat sub nivelul A1 CEFR, Cambridge English: Movers (YLE Movers), la nivelul A1 CEFR, iar CambridgeEnglish: Flyers (YLE Flyers) la nivelul A2 CEFR.

Fiecare candidat primeste un certificat Cambridge English, lucru care le da incredere copiilor in fortele proprii și îi recompensează pentru efortul depus în susținerea acestui examen.

A detine un certificat Cambridge English inseamna a avea una dintre cele mai valoroase calificari din lume in domeniul cunoasterii limbii engleze.

“Die deutsche Sprache, die Sprache Goethes und Einsteins, ist ein Muss der heutigen Gesellschaft. Deutsch, eine der am weitesten verbreiteten Sprachen in der Europäischen Union, ist äußerst nützlich für eine erfolgreiche Karriere oder ein erfolgreiches Geschäft.”

Orele se desfășoară într-un spațiu generos, teren acoperit, marcat pentru toate sporturile de echipă și beneficiind de toate dotările și echipamentele pentru practicarea jocurilor, handbal, oină, baschet, fotbal, rugby tag. Gimnastica se bucură de mult interes din partea elevilor noștri, de aceea am asigurat toate dotările necesare: aparate, obiecte, saltele. Optimizarea stării de sănătate și dezvoltarea fizică armonioasă, dar și formarea unor trăsături de caracter puternice, încredere în sine, echilibru emoțional. Acordăm importanță și educației prin participarea ca spectatori la evenimente sportive organizate de școală sau la cele profesioniste.
Educația socială formează gândirea critică, prin care elevul de gimnaziu exersează raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor concepte și metode specifice științelor sociale. Activitatea este în principal pe bază de proiect, elevii noștri învață să colaboreze pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice. Spiritul de inițiativă şi întreprinzător, civic și economic se formează și în târgurile și evenimentele caritabile care sunt realizate de copii sub îndrumarea unor echipe de profesori. Istoria Istoria este una dintre materiile preferate ale elevilor noștri, deoarece folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric, relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice se învață prin poveste, prin cotrelarea cu interesul copiilor pentru eroi din cărți și din filme, cu trimiteri la personalități care au influențat firul istoriei până la generația lor. Folosirea la clasă a resurselor multi media este un mijloc extrem de atractiv pentru generațiile actuale de copii și adolescenți. Parteneriatul cu Muzeul Național de Istorie și vizitele și ateliere desfășurate în spațiul muzeului întăresc acest apetit al elevilor noștri pentru istorie. Geografie Descoperirea și înțelegerea fenomenelor naturale la nivelul planetei sunt corelate cu raportarea lor la nivelul orizontului local. Dimensiunea terminologică şi dimensiunea cartografică a învăţării au în continuare un caracter prevalent, dar se adaugă semnificativ metodele generale de învăţare, componenta socială şi civică a spaţiului geografic şi dimensiunea culturală. Proiectele transdisciplinare, evenimentele dedicate Zilei Pământului, Zilei Apei etc, excursiile tematice de explorare sunt déjà tradiționale în școala noastră.
Opțiunea Școlii Metropolitane ARC este să îl ajute pe elevul din clasele primare să se familiarizeze prin joc cu cea mai spectaculoasă arie profesională a viitorului: informatica. Roboțeii devin prietenii amuzanți și ascultători! Elevii de gimnaziu studiază programarea la un nivel ridicat și în conexiune cu diversele domenii de aplicabilitate ale programelor digitale la alte discipline școlare și în diferite profesii. Astfel, dincolo de dobândirea competențelor specifice de programare și utilizare a computerului, ei sunt îndrumați să-și găsească înclinația, chemarea, aspirația către un anumit domeniu, meserie, activitate, alegându-și astfel propriul parcurs educațional şi profesional. Proiectele interdisciplinare din competița ARC spre VIITOR! și pregătirea participării la târgul de știință valorifică toate achizițiile de la orele de informatică. Elementele de robotică integrate în orele de curs sunt valorificate superior la Clubul de robotică din școală.
   Arte plastice Educația plastică dezvoltă atât sensibilitatea, cât și spiritul critic în receptarea unui mesaj artistic. În cabinetul de arte plastice profesorii noștri utilizează instrumente și tehnici diverse, pentru a-i ajuta pe copii să își exprime idei, emoții, mesaje în limbajul artistic- vizual. În atenția profesorilor nosștri este și Identificarea intereselor și talentelor și orientarea lor spre activitatea de excelență din cadrul Clubului de ARTE. Elevii care intenționează să își continue studiile la liceele de profil pot beneficia de pregătire specială. Materiale video selectate completează diversitatea metodelor folosite. Educatie muzicală Educația muzicală poate face din aceasta o experiență școlară plăcută. Ora de muzica este o gură de aer proaspăt pentru elevi în programul școlar zilnic. De asemenea, îi încurajăm pe elevi să cunoască și să înțeleagă diferite culturi și tradiții muzicale. În timpul audițiilor copiii își dezvoltă imaginația, creează imagini și povești în mintea lor în timp ce ascultă muzică. Și elevii se gândesc, de asemenea, la versuri, note, compoziții. Intrumentele existente ( pian, baterie, chitară etc) generează pasiuni, care pot duce la identificarea unor talente și valorificarea lor în diverse competiții de profil. Multiculturalism prin artă (EN) România este o ţară multiculturală, în care întâlnim tradiţii şi obiceiuri diferite. În acelaşi timp, într-o epocă a globalizării şi a comunicării fără granite, este esenţial ca educaţia timpurie să ofere copiilor oportunitatea de a aprecia diversitatea şi bogăţia culturilor lumii. Cursul de multiculturalism pentru clasele primare din şcoala noastră foloseşte toate modurile fundamentale de învăţare, vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Îi invăţăm pe copii că oamenii sunt diverşi, popoarele lumii au creat lucruri minunate, care merită să fie  cunoscute şi apreciate. Folosind exemple din arta plastică, muzică, tradiţii, literatură, limbă, istorie, geografie, metode de învăţare  learning by doing, resursele  video selectate de pe internet în acord cu vârsta şi tema aleasă, care îi introduc pe copii în atmosfera unor alte culturi şi moduri de viaţă, jocurile,  cursul de multiculturalism creează abilităţi practice , dezvoltă o gândire dechisă, atitudini în acord cu o lume a conexiunilor globale. Perspectiva interdisciplinară a cursului, ca şi frumuseţea materialului auxiliar “Jocul diversităţii”, create  in Scoala A.R.C., fac din orele micuţilor o adevarată bucurie – Prof. Ileana Cernat, autoarea cursului. Teatru Introducerea orei obligatorii de teatru pentru clasele primare, Copii își exprimă ideile creative într-un cadru interactiv și în siguranță. este orientat spre dezvoltarea încrederii în sine, a abilităților de comunicare, a empatiei și prieteniei. Starea de bine în școală beneficiază de educația din orele de teatru!

CONSILIERE
Întâlnirile săptămânale cu psihologul, consilierul sau cu un specialist pe diverse nevoi specifice identificate de mentor la fiecare colectiv de elevi reprezintă un program customizat al Școlii Metropolitane ARC. Cabinetul de consiliere este disponibil zilnic pentru discuții individuale cu elevii și cu părinții.

Acest program contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale. Sprijină elevii în gestionarea cu succes a emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup, participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii.
Se observă o creștere progresivă a eficienței și autonomiei în învățare, precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări.
Formarea unor atitudini responsabile faţă de propria sănătate și față de mediul înconjurător, din perspectiva stării de bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului
comportamentelor de risc.